TRA CỨU THÔNG TIN CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ KHUNG 6 BẬC
TRA CỨU THÔNG TIN CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ KHUNG 6 BẬC

TRA CỨU THÔNG TIN CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ KHUNG 6 BẬC


Nhập số hiệu văn bằng/chứng chỉ

- Để tra cứu, vui lòng nhập số hiệu văn bằng/chứng chỉ vào ô bên trái, nhấn Enter hoặc nút "Tra cứu thông tin"

- Mọi thắc mắc, yêu cầu hỗ trợ, vui lòng liên lạc Trung tâm Bồi dưỡng và Khảo thí Ngoại ngữ trường Đại học Sài Gòn:

Địa chỉ: 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP. HCM

Điện thoại hỗ trợ: (028) 38320017 – (028) 66536787

Email: etc@sgu.edu.vn

Không tìm thấy thông tin của số hiệu văn bằng/chứng chỉ này trong cơ sở dữ liệu. Vui lòng kiểm tra lại thông tin đã nhập. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Trung tâm Bồi dưỡng và Khảo thí Ngoại ngữ Trường Đại học Sài Gòn

Địa chỉ: 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP. HCM

Điện thoại hỗ trợ: (028) 38320017 – (028) 66536787

Email: etc@sgu.edu.vn

Thông tin về số hiệu văn bằng/chứng chỉ

Họ tên:

Ngày sinh:

Ngày thi:

Cấp độ đạt:

Địa điểm thi: Trường Đại học Sài Gòn, 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Tp.HCM